Regnskapsfører Tromsø

Aktiv Regnskapsbyrå ønsker å skape nærhet og trygghet gjennom personlig service for våre kunder. Kundene blir raskt kjent med de ansatte, og får en samtalepartner i forhold til regnskap og bedriftsrådgivning.

Resultatforbedring

Vi tenker årsoppgjør og forbedring av ditt resultat gjennom hele året. Vårt regnskapsbyrå arbeider kontinuerlig med bedriftsrådgivning, resultatforbedring og skattemessig planlegging for å utvikle våre kunders bedrifter. Det er like viktig for oss at deres regnskap er ett godt styringsverktøy til å ta beslutninger i forbindelse med driften som at det skal gi informasjon for skatte- og avgiftsmyndighetene.

Ta kontakt med oss

Sammenligning av prising av regnskapstjenester

Som autorisert regnskapsfører Tromsø, er våre kunders resultat er svært viktig. Vi ønsker å yte maksimalt for våre kunder med god rådgivning til resultat forbedring og skattemessig planlegging. Vi fører regnskap til fast avtalt pris.

Vi mener timeprising av regnskapstjenester er feil. Fordi kostnaden blir høyere med en treg regnskapsfører enn en hurtig og effektiv. Dersom en regnskapsfører bruker 2 timer à kr 550 pr. time blir prisen kr 1.100, -. Bruker en annen 1 time à kr 800 blir prisen lavere.

Vi ser på gjennomsnittlig oppdragsmengde og deres behov og beregner fastpris honorar ut fra hva som skal utføres og ikke ut fra hvor lang tid den enkelte regnskapsfører bruker. Vi jobber kontinuerlig på en rask og effektiv måte for å spare tid for våre kunder. Når en måned er bokført blir den også kontrollert av autorisert regnskapsfører før periode avslutning.

Skattefri omdanning fra enkelpersonforetak, ansvarlig selskap eller Norsk filial av utenlandsk foretak til aksjeselskap

Enkelpersonforetak ENK, ansvarlige selskap ANS eller Norsk filial av utenlandsk foretak Norsk NUF kan overføre virksomhet til et nystiftet aksjeselskap mot vederlag i aksjer i selskapet. Når reglene i skatteloven § 11-20 med forskrift følges, kan dette skje uten beskatning av eier av enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap. For å oppnå skattefri omdanning til aksjeselskap må det gjøres i perioden 1.1. til 30.6.

Ta gjerne kontakt med vårt regnskapskontor Tromsø for mer informasjon og pris på skattefri omdanning til AS.

Husk at dere kan bytte regnskapsfører når dere måtte ønske på året. Vi ordner alt i forbindelse med flytting av regnskap til oss. Det eneste vi trenger er en signatur.

Klokke

Uforpliktende tilbud på 5 minutter

Dere er velkomne til å ta kontakt på telefon 484 80 330  eller e-post post@aktiv.co for informasjon om hva vi kan gjøre for dere og et uforpliktende pristilbud. Vi bruker kun 5 minutter på beregning av pristilbud.

Vi har daglig kontortid fra kl 07.30 til 15.30. Møter kan også avtales etter kl 15.30.

Firmaetablering ved stiftelse av aksjeselskap

Priser (pr 30.10.2021) i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap:

Aktiv Regnskapsbyrå utfylling av stiftelsesdokumentene kr. 2.500
Brønnøysundregistrene gebyr kr. 5.570
Total kostnad kr. 8.070

Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø AS er autorisert regnskapsførerselskap.

Finanstilsynets konsesjonsregister med oversikt over autoriserte regnskapsførerselskap.

Ta kontakt for et uforpliktet pristilbud