Skatterådgivning

Vi hjelper til med planlegging og tilrettelegging for å kunne gjøre skattemessige tilpasninger for å forbedre våre kundens resultat.

Skatt har direkte innvirkning på bedriftens resultat etter skatt. Derfor er skatt av stor betydning for bedriften og dens eiere. De færreste vil betale mer av den enn de må!

Skattereglene er kompliserte, og i stadig endring. Alle kan litt skatt, men for oss er dybde- kunnskapen om skatt viktig.

Vi arbeider med grundig planlegging og tilpasning til gjeldende regelverk gjennom hele regnskapsåret. Dermed er det mulig å redusere skattebelastningen både for virksomheter og privatpersoner.

Aktiv Regnskapsbyrå tilbyr skatterådgivning for bedrifter. Vi foretar årsoppgjøret fra avstemming og periodisering til innsendelse av selvangivelse til ligningsmyndighetene og Brønnøysundregistrene.

Vi utarbeider årsregnskap, noter, og nødvendige dokumenter i forbindelse med styrets arbeid med årsoppgjøret.

Vi bistår bedrifter med rådgivning i spørsmål som kan ha stor betydning i skatte- og avgiftssammenheng. Dersom bedriften har gal organisasjonsform i forhold til resultatene som skapes, kan endring av organisasjonsform, omorganiseringer og en rekke andre tilpasninger være svært lønnsomt.

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!