Finansiering

Før du registrerer virksomheten du planlegger å starte er det mange spørsmål som bør avklares sammen med regnskapsføreren.

Har jeg mulighet til å lykkes i markedet? Hva skal jeg selge, og hvor mye må jeg selge? Hvem er mine kunder? Hvordan skal jeg markedsføre min ny oppstarta bedrift?

Hvilke offentlige godkjenninger trenger jeg? Har jeg nok ressurser og finansiering til at bedriften overlever oppstartsfasen?

Vi er behjelpelig med gjennomgang av støtteordninger i forbindelse med etablering, forskning og utvikling.

Søknadsprosessen for å få tildelt midlene er på mange måter lik den du må gjennom når du søker om lån i banken eller gjør henvendelser til private investorer.

Denne prosessen bør tas med i forretningsplanen.

Etter gjennomgangen kan vi utarbeide søknad om finansiering.

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!