Bedriftsrådgivning

Vårt markedssegment er definert til små- og mellomstore bedrifter.

Vi foretar regnskapsgjennomgang og samtaler med våre kunder for å få et optimalt fokus på den enkelte kundes behov for tilpasning.

Etter gjennomgangen og samtaler vil vi i samarbeid utarbeide forretningsplan etter et spesialtilpasset opplegg for kundens bedrift. Vi skreddersyr med hjelp av vårt utviklingsverktøy et opplegg som er tilpasset behovet i akkurat for vår kunde.

For å lage en komplett forretningsplan som er et planleggingsdokument for selskapet til hjelp for bedriftseierne, beslutningstakere og finansinstitusjoner vil vi i de fleste tilfeller berøre flere fagområder og problemstillinger.

Forretningsplanen inneholder forretningsideen, markedet, organisasjonen, produktet, gjennomføringsplanen og finansiering.

Innholdet i en forretningsplan avhenger noe av hvilken virksomhet som skal utføres.

Forretningsplanen inneholder følgende:

  • Sammendrag av forretningsplanen
  • Forretningside
  • Ledelse / nøkkelpersonell
  • Markedsplan
  • Forretningssystem og organisasjonsform
  • Gjennomføringsplan
  • Lønnsomhetsvurdering og finansiering
  • En vurdering av sterke og svake sider

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale slik at vi sammen kan analysere bedriftens utfordringer og muligheter.

Deretter vil vi kunne tilby et skreddersydd opplegg med en detaljert plan for hvordan vi kan hjelpe bedriften videre.

I forbindelse med utarbeidelse av forretningsplaner kan vi gi fastpris eller pris pr time.

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!