Innlegg fra regnskapsbloggen

 • 22/11/2020 - Stig Hansen 0 Kommentarer
  Vi oppfordrer til lokal Julehandel i 2020, vi trenger lokale arbeidsplasser også i 2021

  Støtt lokale arbeidsplasser og foreta lokal julehandel.

  Netthandel er enkelt, men hva når lokalbutikkene er borte fordi vi gjør det enkelt og handler på internettet.

  Når lokal butikken legges ned og din sønn, datter, mor, far eller venn blir uten arbeid kan hele den lille besparelsen med netthandel bli bort. Vi må se fremover og handle lokalt i dag.

  Undersøkelse fra YouGov viser at 46 prosent av nordmenn har planer om å handle på nett i forbindelse med black friday-salget - nesten 400.000 flere enn i fjor. Til sammenligning har bare hver fjerde nordmann planer om å handle i fysisk butikk.

  Post Nord som frakter svært mange av pakkene som sendes forventer en økning på 40 prosent fra 2019, da fraktet dem én million pakker i uka. Også Posten forventer stor økning med forsendelser av pakker.

  Folkehelseinstituttet har kommet med smittevernråd for julehandelen. FHI ber folk handla på alternative tidspunkt, vaska hendene ofte, og unngå kollektivtransport dersom det er mulig. Folk i risikogruppa bør vurdere om andre skal stå for handlinga.

  Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø AS oppfordrer til å bruk GOOGLE for å finn ut når det er minst kunder i butikkene.

  Se eksempel i bildet under, klikk på bildet fra Google for å se eksempel på trafikken på butikker.

  Google foretar oppdatering ut fra antall mobiltelefoner i butikken og viser både historikk antall og inneværende time.

  Søk på butikkens navn for eksempel «Grom Burger Tromsø».

  I Google oppføringen for bedriften vises populære tidspunkt for besøk,

  Dermed blir det enklere å styre unna tidspunkt med mange kunder.

  Les mer
 • 17/10/2020 - Advokatregnskap 0 Kommentarer
  Regnskapsinfo til advokatkontor i hele landet

  Effektivisering av advokatregnskap med daglig ajourhold

  Vi foretar daglig bokføring av inngående bilag. Banktransaksjoner ajourføres før kl. 0900, som gir daglig ajourhold på klientkonto og firmakonto, kunde- og leverandørreskontro. Dere har full oversikt i regnskapssystemet og Jussys etter hvert som vi bokfører.

  Advokatkontor

  Dere foretar godkjenning av faktura og utbetaling av faktura direkte i 24SevenOffice, uten pålogging til nettbank.

  Dere får kontinuerlig oversikt over regnskapet på PC, nettbrett eller telefon på webside til regnskapssystemet 24SevenOffice uten installasjon av programvare. Vi setter opp alle tilgangene og etter en kort opplæring har dere oversikt over regnskapet og foretar utbetalinger direkte fra 24SevenOffice etter hvert som vi foretar bokføring.

  Når advokatkontoret fakturer honorar, forskudd og utlegg i Jussystemer og sender faktura, oppdateres automatisk kundereskontro og regnskapet i 24SevenOffice.

  Vi setter opp system på deres PC slik at dere invitere oss inn på deres dataskjerm. Slik kan vi på en enkel måte bistå dere på en enkel og effektiv måte.

  Arbeidsoppgave fordeling:

  Advokatkontor foretar i Jussystemer

  • Fakturering
  • Klientmidler
  • Forskudd
  • Utlegg
  • Reiseregninger

  Ved opprettelse av klienter og saker i Advocate Desktop blir klientene automatisk overført til 24SevenOffice.

  Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø AS

  • Hver morgen før kl. 0900, foretar vi oppdatering av alle banktransaksjoner og samtidig oppdateres saldoene i Advocate Desktop.
  • Vi foretar fortløpende bokføring etter hvert som faktura kommer inn flere ganger for dag.
  • Vi fører hvert enkelt bilag mot hver advokat og hver klient. Dermed får dere bedre rapporter og oversikt.

  Regnskapssystemet 24SevenOffice

  • Deres leverandører sender faktura med EHF eller PDF direkte til regnskapssystemet 24SevenOffice.
  • Regnskapssystemet synkroniserer regnskapsdata fra Advocate Desktop til regnskapssystemet.
  • Dere har tilgang til 24SevenOffice på telefon, nettbrett eller pc og foretar godkjenning av faktura og godkjenner utbetalinger uten å legge faktura i nettbank til betaling.
  • Innbetalinger synkroniseres fra regnskapssystemet til Advocate Desktop
    

  Kontakt oss for uforpliktende informasjon

  Tlf. 484 80 330 eller post@aktiv.co

  Les mer
 • 25/08/2018 - Stig Hansen 0 Kommentarer
  Frokost møte 15.09.2017 fra kl 0900 til kl 1000. Tema redusert tidsforbruk i forbindelse med regnskapsarbeid

  Vi arrangerer gratis frokostmøte med informasjon om hvordan deres bedrift i forbindelse med regnskap/papirarbeid kan spare arbeid, oppnå tidsbesparelse, få bedre oversikt, kontroll med daglig oppdatert regnskap, utestående fordringer og leverandørgjeld ved bruk av vårt skybaserte regnskapssystem 24SevenOffice som kundene har full web tilgang til uten installasjon.

  Velkommen til
  Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø AS
  Stakkevollvegen 309, 9019 Tromsø

  Påmelding sendes til post@aktiv.co

  Les mer
 • 18/03/2018 - Stig Hansen 0 Kommentarer
  GDPR innføres i Norge 25. mai 2018. Er deres bedrift i Tromsø GDPR klar?

  GDPR innføres i Norge 25. mai 2018. Nærmest alle firma blir berørt.
  Etter å ha deltatt på Wiersholm-sertifiseringskurs i GDPR er det bare å anbefale alle bedriftsledere å komme i gang med internkontroll dokumentasjon i forbindelse med GDPR. For de fleste er det mye som skal gjøres før innføringen.

  I forbindelse med offentlige anbud vil det bli en naturlig del å dokumentere at selskapet etterlever GDPR. Dette bør dokumenteres f.eks. i form av en intern personvernpolicy, samt behandlingsprotokoller etter GDPR art. 30.

  Virksomhetens ansvar etter nytt regelverk
  Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.
  Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket.

  I følge Datatilsynet skal alle skal gi god informasjon om hvordan de behandler personopplysninger.

  Når dere behandler personopplysninger, plikter dere å informere de registrerte. Kravene til denne informasjonen blir strengere når forordningen trer i kraft.
  Form og språk

  Forordningen stiller krav til informasjonens form og språk. Informasjonen skal være kortfattet, klar og tydelig, lett forståelig og lett tilgjengelig. Dette gjelder særlig informasjon rettet mot barn. Virksomheter som behandler personopplysninger om barn må altså utforme informasjonen sin slik at barna kan forstå den.

  Reglene står i artikkel 12 i forordningen.
  Hva slags informasjon skal gis
  Dagens regler for når informasjon skal gis og unntak fra informasjonsplikten videreføres i stor grad, men virksomheter skal gi mer informasjon enn tidligere. Kravene til hva slags informasjon man må gi er litt ulike hvis dere samler inn opplysningene fra den registrerte selv, eller om dere henter dem fra noen andre.

  Du skal informere om følgende:
  Kontaktdetaljer til den behandlingsansvarlige virksomheten.
  Kontaktdetaljer til et eventuelt personvernombud.
  Hva som er formålet med behandlingen av personopplysninger.
  Hva slags personopplysninger som behandles.
  Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger (behandlingsgrunnlaget):
  Dersom behandlingsgrunnlaget for behandlingen er samtykke, skal dere informere om retten til å trekke samtykket tilbake.
  Dersom behandlingsgrunnlaget for behandlingen er en interesseavveining (dagens personopplysningslov § 8 bokstav f), skal dere informere om hvilken berettiget interesse virksomheten ivaretar ved denne behandlingen.
  Hvem personopplysningene eventuelt skal utleveres til.
  Hvis personopplysningene skal utleveres til et land utenfor EU-/EØS-området eller en internasjonal organisasjon, må det vises til beskyttelsestiltakene som er satt i verk for å sikre opplysningene. Det må også opplyses om hvordan man kan få informasjon om tiltakene.
  Hvor lenge opplysningene skal oppbevares. Dersom det ikke er mulig å angi nøyaktig tid, skal det opplyses om hvilke kriterier som bestemmer lagringstiden.
  At den registrerte har rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses, og å motsette seg visse former for behandling.
  At den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
  Om det forekommer automatiske avgjørelser, som for eksempel profilering. I så fall må virksomheten som et minimum gi meningsfylt informasjon om logikken bak,betydningen av, og de forutsette konsekvensene av behandlingen for den registrerte.
  Dersom opplysningene innhentes fra den registrerte selv, skal de få informasjon om innhentingen av personopplysninger er lovpålagt, følger av kontraktsforpliktelser eller er nødvendig for å inngå en kontrakt. Det skal også opplyses om den registrerte har plikt til å oppgi opplysningene og om hva som er de eventuelle følgene av å la være eller nekte.
  Dersom opplysningene innhentes fra andre den registrerte, skal de få vite hvor personopplysningene er hentet fra og eventuelt om de stammer fra en offentlig kilde.
  Dersom personopplysninger skal behandles for et annet formål enn de ble samlet inn for, inntrer informasjonsplikten på nytt. Det betyr at virksomheten må opplyse hva det nye formålet er, og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.
  Disse reglene følger av forordningen artikkel 13 og 14.

  Les mer
 • 30/09/2017 - Stig Hansen 0 Kommentarer
  Velkommen til fremtiden med daglig oppdatert regnskap

  Flere spør hvorfor ikke alle regnskapskontor tar i bruk skybasertregnskapssystem, når kundene ønsker tilgang til daglig oppdatert regnskap. Andre spør hva er fordelen med skybasert regnskapssystem.
  Vi bruker regnskapssystemet 24SevenOffice og foretar daglig bokføring for våre kunder etter hvert som vi mottar bilag (direkte fra leverandørene og kunden) og bankinnbetalinger. Hver morgen kl 0800 er alle bankinnbetalinger oppdatert og kundereskontroene er ajour.

  Les mer