Advokatregnskap

Regnskap og klientmiddeloversikt er ferskvare, og ikke flere måneder gamle udaterte rapporter.

Vi har spesialisert oss på å sette sammen regnskapssystemet 24SevenOffice, som vi benytter til automatisk synkronisere av data, med Jussystemer. 

Automatisering gir lavere regnskapshonorar.

Advokatkontor med 10 ansatte får regnskapshonorar mellom 10 og 15.000 pr mnd. avhengig av ønskede funksjoner.

 

Effektivisering av advokatregnskap med daglig ajourhold

 

Vi foretar daglig bokføring av inngående bilag. Banktransaksjoner ajourføres før kl. 0900, som gir daglig ajourhold på klientkonto og firmakonto, kunde- og leverandørreskontro. Dere har full oversikt i regnskapssystemet og Jussys etter hvert som vi bokfører.

 

Advokatkontor

Dere foretar godkjenning av faktura og utbetaling av faktura direkte i 24SevenOffice, uten pålogging til nettbank.

Dere får kontinuerlig oversikt over regnskapet på PC, nettbrett eller telefon på webside til regnskapssystemet 24SevenOffice uten installasjon av programvare. Vi setter opp alle tilgangene og etter en kort opplæring har dere oversikt over regnskapet og foretar utbetalinger direkte fra 24SevenOffice etter hvert som vi foretar bokføring.

Når advokatkontoret fakturer honorar, forskudd og utlegg i Jussystemer og sender faktura, oppdateres automatisk kundereskontro og regnskapet i 24SevenOffice.

Vi setter opp system på deres PC slik at dere invitere oss inn på deres dataskjerm. Slik kan vi på en enkel måte bistå dere på en enkel og effektiv måte.

Kontakt oss for mer informasjon

Jussystemer

Fakturering

Klientmidler

Forskudd

Utlegg

Reiseregninger

Ved opprettelse av klienter og saker i Advocate Desktop blir klientene automatisk overført til 24SevenOffice.

Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø AS

Hver morgen før kl. 0900, foretar vi oppdatering av alle banktransaksjoner og samtidig oppdateres saldoene i Advocate Desktop.

Vi foretar fortløpende bokføring etter hvert som faktura kommer inn flere ganger for dag.

Vi fører hvert enkelt bilag mot hver advokat og hver klient. Dermed får dere bedre rapporter og oversikt.

24SevenOffice

Deres leverandører sender faktura med EHF eller PDF direkte til regnskapssystemet 24SevenOffice.

Regnskapssystemet synkroniserer regnskapsdata fra Advocate Desktop til regnskapssystemet.

Dere har tilgang til 24SevenOffice på telefon, nettbrett eller pc og foretar godkjenning av faktura og godkjenner utbetalinger uten å legge faktura i nettbank til betaling.

Innbetalinger synkroniseres fra regnskapssystemet til Advocate Desktop.