Regnskap

Vi har kunder innen bransjene transport, klesbutikk, matbutikk, byggmester, murmester, malermester, fysioterapeut, advokater, kafe, frisør og eiendomsselskap fra små enkeltpersons foretak til mellomstore aksjeselskap.

Vi benytter regnskapssystem 24SevenOffice som er et skybasertsystem. Fordelen med et skybaser regnskapssystem er at kunder får tilgang til en webside og hente ut rapporter, regnskapstall og kan se/søke på bilag. Bilagene kan skannes av kunden eller leveres til oss for skanning. Vi kan også motta bilag direkte fra kundenes leverandører. Når vi mottar faktura blir kunden varslet og kan logge inn for å godkjenne faktura. Godkjent faktura blir bli lagt til forfall i nettbanken. I regnskapssystemet kan forfallsdato endre eller godkjenning kan slettes i ettertid før utbetalingsdato. Vi kan lage tilpassede rapporter som kan sendes på e-post med god oversikt til våre kunder.

Et avstemt og periodisert regnskap er det beste kart eller styringsverktøyet bedriften har. En kaptein på ei skute bruker ikke bare kartet til planlegging og avslutning av turen. Det er like viktig å gjøre korrigeringer under overfarten for å vite at han kommer trygt i land og treffer målet. Dersom avviket på kursen blir for stor tar det lang tid å korrigere inn avviket, og slik er det også med regnskapet som styringsverktøy for bedrifter.

Vår viktigste oppgave er å raskt kunne sette oss inn i kundens behov, og finne ut hvordan vi kan bidra til å øke kundens resultat og gjøre effektivisering av arbeidsoppgaver.

Vi har både fastpriser og volumbaserte priser, noe som gir større fleksibilitet for kundene våre.

Vår kompetanse er vårt beste konkurransefortrinn! Vi ønsker å være topp oppdatert og ha høy kompetanse på alle områdene vi tar oppdrag med moderne og effektive regnskapssystem. For å kunne utføre best mulig arbeid for våre kunder deltar vi årlig på flere kurs innen regnskaps- og skatt enn Finanstilsynets minstekrav for opprettholdelse av regnskapsfører autorisasjonen krever.

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!