Fakturering

Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø satser for at våre kunder skal få økonomisk forbedring.

Ett klikk og pengene på konto innen 24 timer etter fakturering i vårt regnskapssystem.

Våre kunder kan gjennom vårt regnskapssystem selge utgående faktura til 24SevenOffice Finans.

Kundene velger selv hvilke fakturaer du vil selge (med kostnad 1 % av faktura beløp), da kun et fåtall bedrifter har behov for å selge samtlige fakturaer, året rundt. Likviditeten kan tilpasses sesongsvingninger eller økt salg – og behov for mer arbeidskapital. Som kunde kan du eksempelvis sette opp et likviditetsbudsjett i 24SevenOffice – eller med hjelp fra regnskapsfører, for å se i hvilke perioder det kan være behov for salg av fakturaer.

Dekker tapet på dine kundefordringer

Med 24SevenFinans trenger du ikke å bekymre deg for kunder som ikke gjør opp for seg. Dersom fakturaen ikke blir betalt, dekker 24SevenFinans tapet. Fakturaen kjøpes dermed uten regress – i motsetning til tradisjonell factoring, hvor du får et lån på fakturaen – og der banken ikke overtar kredittrisikoen.

De fleste bedrifter opplever til tider utfordringer knyttet til dårlig likviditet – eller opphopning av ubetalte fordringer. Resultatet er ofte at nøkkelpersoner må dreie fokus bort fra verdiskapning og kjernevirksomhet – og bruke verdifull tid på å løse likviditetsutfordringen.

Ved slike tilfeller vurderes ofte banklån eller økt kassekreditt, men dette er løsninger mange ikke har ønske om, eller mulighet for.

Tradisjonell Factoring versus 24SevenFinans

Et alternativ til banklån eller økt kassekreditt er tradisjonell factoring. Dessverre innebærer dette ofte tungvinte og tidkrevende oppgaver – i tillegg til bekymring over kunder som ikke gjør opp for seg:

  • Scanne inn fakturaer eller sende dem med post
  • Lang ventetid på eventuell kredittgodkjennelse
  • Ha oversikten over alle utgifter relatert til factoring
  • Vite hvor mye likviditet som er tilgjengelig
  • Holde oversikt over betalte og ubetalte fakturaer, da disse ofte ligger i et annet system enn eget regnskapssystem
  • Bokføring i regnskapet er ofte en manuell prosess

24SevenFinans – ett klikk fra bedre likviditet

I samarbeid med 24SevenFinans ønsker 24SevenOffice å redefinere spillereglene for factoring og fakturakjøp, gjennom å bidra til å forbedre kundens opplevelse av tjenester på dette feltet. Du klikker på hvilke fakturaer som skal selges, så ordner 24SevenFinans resten. Enklere blir det ikke.

24SevenFinans vil snart lansere en fakturakjøpstjeneste som er helintegrert i 24SevenOffice sin programvare.

Kredittvurdering på 0,5 sekunder – penger på konto innen 24 timer

24SevenFinans fokuserer utelukkende på kunder av 24SevenOffice – og har derfor utviklet en unik og skreddersydd integrasjon mot systemet. Det gjøres en kredittvurdering på 0,5 sekunder på alle fakturaer du ønsker å selge – og pengene er inne på konto i løpet av 24 timer. Solgte fakturaer blir automatisk bokført og matchet mot reskontro, hvilket gir deg fortløpende oversikt i sanntid, inne i 24SevenOffice. Ergo kan du bruke mindre tid på bokføring og oppfølging.

Selg de fakturaene du ønsker

Du velger selv hvilke fakturaer du vil selge, da kun et fåtall bedrifter har behov for å selge samtlige fakturaer, året rundt. Likviditeten kan tilpasses sesongsvingninger eller økt salg – og behov for mer arbeidskapital. Som kunde kan du eksempelvis sette opp et likviditetsbudsjett i 24SevenOffice – eller med hjelp fra regnskapsfører, for å se i hvilke perioder det kan være behov for salg av fakturaer.

Et klikk fra bedre likviditet

Du selger produktet til kunden, sender kopi av ordrebekreftelsen f.eks på e-mail til oss, og vi fakturaen til kunden.

Betalingen kommer til din konto og blanketten som viser at betalingen har funnet sted sender banken på e-mail til oss.

Våre kunder kan eventuelt få tilgang til vår server fra egen pc for selv å fakturere. Vi gir gratis opplæring i bruk av vårt enkle fakturasystem. Varekoder, priser og kunder legges inn i fakturasystemet og trenges derfor ikke å registreres hver gang. Faktura skrives ut på din egen printer.

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!