Lønn

Vi fører total lønnsbehandling.

Kundene sender info om fastlønn, timeregistreringer eller akkord på e-post eller ved levering til oss.

Vi sender tilbake lønnsspesifikasjon og bankutbetalingsbilag.

Bedrifter som benytter manuelle lønningsrutiner, bruker mye unødvendig tid på utregninger og lønnsarbeid.

Regelverket for lønnshåndtering er komplisert og under stadige endringer. Vi holder oss oppdatert på endringer innenfor lønnsområdet. Vi kan også besvare de aller fleste spørsmål rundt lønn, feriepenger, permisjoner og sykdom osv. omgående.

Vi kan utføre følgende:

  • Registrering av lønn, feriepenger, reiseregninger, bilgodtgjørelse m.m.
  • Utsendelse av lønnslipper på e-post eller post
  • Overføring av lønn til de ansattes konto
  • Avstemminger av alle konti vedr. lønn
  • Terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Lønnsinnberetning til det offentlige ved årets slutt

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!