Effektivisering for regnskapskunder

Vi gir kundene mer tid til kjernevirksomheten og økt verdiskapning

Regnskapsførerrollen i år 2017 er å gi kundeeffektivisering, økt lønnsomhet, rådgivning og daglig oppdatert regnskap.

Vi redusere tidsforbruket på bilagshåndtering og banktransaksjoner for våre kunder med flere timer pr måned.

Dette får vi til gjennom bruk av 24SevenOffice som er et markedets mest moderne og automatiserte regnskapssystem. For å gi økt kundeeffektivisering har vi dyktige medarbeidere, som i tillegg til å kunne regnskapsfaget har stor systemkompetanse som er en absolutt nødvendighet. Dermed kan vi benytte funksjonaliteten i regnskapssystemet til å effektivt produsere regnskap av høy kvalitet med redusert tidsforbruk og faste priser for våre kunder.

Kostnadsfri brukerstøtte og opplæring i bruk av 24SevenOffice

I tillegg til at 24SevenOffice er selvforklarende med norske menyer og lett å bruke, gir vi våre kunder kostnadsfri opplæring/brukerstøtte ved behov. I tillegg kan vi foreta direkte pålogging på kundens pc for å bistå i bruken uten ekstra kostnad. Fastpris er fastpris på regnskapstjenester.

Reduser tidsforbruket

Deres tidsforbruk som daglig leder er verdifullt, og skal brukes til verdiskaping med økt omsetning i kjernevirksomheten. Det er sløsing med verdifull tid å sorte papir/bilag etter dato før oversendelse til regnskapsfører og registre utbetalinger i nettbanken med 16 sifrere kid og beløp.

Vi forenkler din hverdag gjennom:

Bilag leveres til oss:

  • Direkte fra deres leverandør (bare å informere om e-postadresse for mottak av faktura) eller at dere videresender e-post til regnskapssystemet ved mottak
  • Direkte fra leverandør via EHF faktura som fortløpende tas i bruk av alle som skal være med i fremtiden.
  • Dere skanner bilag etter hvert som dere åpne post/brev (tidssløsing og bør unngås).
  • Kvitteringer fra butikker/matservering tas bilde av ved bruk av telefon og sendes til regnskapssystemet.

Daglig oppdatert regnskap

  • For å gi våre kunder oppdatert regnskap utfører vi daglig:
  • Bokføring av inngående faktura fra deres leverandører og overføres fakturaene til deres godkjenning eller i regnskapssystemets nettbank. Pålogging i ordinær nettbank er ikke nødvendig.
  • Fakturering av utgåendefaktura (eventuelt at dere fakturer selv) i vårt regnskapssystem.
  • Oppdatering av innbetalinger fra deres kunder før kl 08.00

Våre kunder får tilgang til regnskapssystemets nettside ved bruk av pc, nettbrett eller smarttelefon. Dermed er ikke installasjon på pc nødvendig.

Likviditetsforbedring

Ved behov for likviditetsforbedring kan faktura til deres kunder selges til 24SevenFinans (med oppgjør innen 24 timer) direkte fra regnskapssystemet i stedefor å sendes til kunden. I forhold til ordinær Factoring går ansvaret for tap på fordring til 24SevenFinas uten risiko for at dere må foreta tilbakebetaling.

Fastpris på regnskapstjenester

Vi ønsker å gi dere uforpliktende tilbud regnskapsføring, rådgivning og årsoppgjør til fastpris (bruker ikke timepriser).

Vi mener timeprising av regnskapstjenester er feil. Fordi kostnaden blir høyere med en treg regnskapsfører enn en hurtig og effektiv. Dersom en regnskapsfører bruker 2 timer à kr 550 pr. time blir prisen kr 1.100, -. Bruker en annen 1 time à kr 800 blir prisen lavere.

Vi ser på gjennomsnittlig oppdragsmengde og deres behov og beregner fastpris honorar ut fra hva som skal utføres og ikke ut fra hvor lang tid den enkelte regnskapsfører bruker.

Uforpliktende tilbud på 5 minutter

Dere er velkomne til å ta kontakt på telefon 484 80 330, chat (på web siden) eller e-mail post@aktiv.co for informasjon om hva vi kan gjøre for dere og et uforpliktende pristilbud. Vi bruker kun 5 minutter på beregning av pristilbud.

Velkommen til Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø!

Kontakt oss for å få ett uforpliktende pristilbud!